blank blank blank blank blank
social icon social icon social icon social icon social icon social icon
30.000 Euro Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
shadow
 Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları
Sağlık sorunlarınızın ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı hiç belli olmaz .AIG, Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarınızı karşılayabilecek bir poliçeye sahip olabilirsiniz..Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken;Ayakta Tedavi Harcamaları
Yatarak Tedavi Harcamaları Vefat Halinde cenazenin yurda nakli veya yurt dışında da
defin masraflarına ilişkin acil tıbbi yardım masraflarınızın %100 olarak karşılanmasını sağlar.
Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer.

VİZE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI: Poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içindeki acil tıbbi yardım masraflarınız için tasarlanmıştır.

shadow
 Seyahat Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Ülkeler ve Vize işlemleri
Almanya Vizesi, Avusturya Vizesi,Belçika Vizesi, Çek Cumhuriyeti Vizesi, Danimarka Vizesi, Estonya Vizesi, Fransa Vizesi, Finlandiya Vizesi, Hollanda Vizesi, İtalya Vizesi, İspanya Vizesi, İsveç Vizesi, İsviçre Vizesi, İzlanda Vizesi, Lüksemburg Vizesi, Litvanya Vizesi, Letonya Vizesi, Macaristan Vizesi, Malta Vizesi, Norveç Vizesi, Polonya Vizesi, Portekiz Vizesi, Slovakya Vizesi, Slovenya Vizesi, Yunanistan Vizesi
shadow
1 Aylık Sigorta
30.000 Euro Teminatlı Tüm Avrupa Ve Schengen Ülkelrinde Geçerli
rating top
18
line
2 Aylık Sigorta
30.000 Euro Teminatlı Tüm Avrupa Ve Schengen Ülkelrinde Geçerli
rating top
25
line
3 Aylık Sigorta
30.000 Euro Teminatlı Tüm Avrupa Ve Schengen Ülkelrinde Geçerli
rating top
30
line
6 Aylık Sigorta
30.000 Euro Teminatlı Tüm Avrupa Ve Schengen Ülkelrinde Geçerli
rating top
40
line

shadow

 Tazminat Talebi İçin Gerekli Bilgiler

Seyahatin yapıldığını gösterir isme tahsis seyahat bileti ile birlikte seyahatin gerçekleştiğini gösteren gümrük kayıtları bütün harcama belgelerinin asılları
Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde, harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir.Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde, harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir.Sigortalının seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası ve/veya adli kaza ya ilişkin sağlık harcamalarının ödenebilmesi için gerekli olan resmi belge ve ilgili kurum raporları ve/veya zabıtları ile alkol raporu.Cenazenin yurda nakli ya da yurtdışında cenazenin defnedilmesiyle ilgili masraflar için yapılacak tazminat talebi, resmi bir ölüm raporu ve ölüm nedenine ilişkin bir doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortalı'nın akrabası ya da aile bireylerinden birinin yazacağı doktor raporları kabul edilmez.Sigortacı, yabancı bir dildeki harcama belgelerinin tercüme ettirilmesini isteyebilir; bu durumda tercüme için yapılan masraflar ödenecek tazminattan düşülür.
Sigortacı Sigorta Ettiren'den, Sigortalı'dan veya vefat halinde kanuni varislerinden gümrük kayıtları, veraset belgeleri gibi tazminatla ilgili olarak gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkına sahiptir.
Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak, seyahatin yapıldığı ve tazminatın gerçekleştiği ülke parasının Yeni Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir.

social icon social icon social icon social icon social icon social icon
shadow
İletişim
Esm Danışmanlık Ltd.
Vize Ve Seyahat Hizmetleri

Adres: Cinnah Cad.Enis Behiç Koryürek Sok.17/C Çankaya -Ankara

Tel: 0312 438 39 83
Faks: 0312 438 38 47
Mail: bilgi@vizebelgeleri.com
  

 | Anasayfa |